نوشتن پروپزال یکی از اقدامات اولیه در آماده سازی پایان نامه است .چگونه پروپوزال بنویسیم؟

1- چهارچوب

2-  ساختار یک پروپوزال پایان نامه

3- ترتیب مطالب در نوشتن پروپوزال

4-  نکات

5-  منابع

 

چهار چوب:

پروژه های تحقیقاتی ارشد در محیط های علمی به طور مرسوم عناصر زیر را شامل می شود:

1- یک مسئله  تعریف می شود.

2- کار سایرین بر روی آن موضوع جمع آوری و ارزیابی می شود

3- داده هایی که برای حل مسئله ضروری هستند توسط دانشجو  جمع آوری می‌شود یا به طور  مستقل  به دست می آید

4-   داده ها با استفاده از تکنیک هایی که برای آن مجموعه داده متناسب است تحلیل می شوند

5-  نتایج تحلیل ها گزارش  می شود و در پرتو مسئله  اولیه تفسیر می شود

 

هدف نوشتن یک پروپوزال پایان نامه نشان دادن موارد زیر است:

1.  موضوع پایان نامه  یک مشکل  مهم را مطرح می‌کند

2. راهکاری برای جمع آوری یا بدست آوردن داده وجود دارد تا مسئله را حل کند

3. روش های تحلیل داده شناسایی شده اند و متناسب با دیتاست هستند

اگر شما بتوانید نکات اصلی پایان نامه رابه وضوح در  پروپوزال مطرح کنید آنگاه شما قادر خواهید بود تا بر روی یک موضوع تحقیق تمرکز کنید و آن را به سرعت به پایان ببرید هدف دوم پروپوزال در واقع  افزایش مهارت شما در نوشتن پروپوزال است!

هر حرفه ای که در آینده  داشته باشید چه در صنعت  و چه در محیط های آکادمیک به نوعی به این مهارت ها نیازمند خواهد بود.

اساتید به خوبی می‌دانند که بهترین طرح ها هم ممکن است از مسیر خود منحرف شود. بهترین و کاملترین پایان نامه ها هم  تشابه بسیار کمی خواهند داشت با آنچه که در پروپوزال ترسیم شده بود بنابر این زمانی که یک پروپوزال پایان نامه ارزیابی می شود آنها از شما  توقع این را ندارند  که پروژه را با 0% ریسک  یا اشتباه شرح داده باشید .

به جای آن آنچه اساتید خواهان آن هستند این هست که شما یک روال شفاف در روند فرایند و ساختار تحقیق داشته باشید

2- ساختار  یک پروپوزال پایان نامه

پایان نامه شما باید به ترتیب شامل  عناصر زیر باشد.

صفحه موضوع

چکیده

فهرست

معرفی

 شرح پایان نامه

شرح روش ها

نتایج اولیه و بحث

برنامه کاری شامل جدول زمانی

پیاده سازی و شرح تحقیق

لیست منابع

این ساختار بسیار شبیه به یک مقاله علمی است  . شما می توانید  بخش زیادی از یک پروپوزال پایان نامه  را در پایان نامه ارشد خود استفاده کنید

نکات عنوان:

شامل موضوع کوتاه توصیفی از پروژه پایان نامه مطرح شده باشد

شامل نام نویسنده  دانشگاه دانشکده استاد راهنما تاریخ  تحویل  باشد

چکیده

 چکیده یک خلاصه ی کوتاه از پروپوزال پایان نامه شماست

 طول چکیده نباید از ۲۰۰ بیشتر باشد

معرفی مختصری  ازمسئله مورد بحث باشد

 شامل  کلمات کلیدی پایان نامه شما باشد

خلاصه ای از اینکه شما چگونه می خواهید مسئله را حل کنید  ارائه دهد

فهرست:

لیست شامل تمام  سرفصل ها و  زیر عنوان ها به همراه شماره  صفحات

مقدمه:

بک گراند مطالعه شما را معرفی می کند

کارهای را که در رابطه با موضوع تحقیق شما تاکنون صورت گرفته است را مرور می‌کند

منابع مرتبط را  معین می کند

مقدمه باید به نحوی باشد که مفهوم و پیام پایان نامه شما  برای یک خواننده  غیرمتخصص در زمینه کاری شما هم قابل درک باشد

شرح پایان نامه:

در چند جمله پایان نامه خود را شرح دهید

این بخش می تواند به صورت بیان یک فرضیه یا به صورت طرح چند سوال یا بیان هدف باشد و ضرورتها و محدوده کاری پایان نامه شما را مشخص کند

روش ها:

این بخش شامل یک توصیف کلی است روش شماست

چه روشهای استفاده خواهند شد؟

داده ها چگونه جمع آوری و تحلیل خواهند شد؟

 چه عناصری به کار گرفته خواهند شد؟

شامل محاسبات تکنیک ها روش ها و گراف ها خواهد بود

پیش‌فرض‌ها و دامنه ارزیابی را تشریح خواهد کرد

نتایج و مباحث مرتبط با نتیجه گیری را در این قسمت نباید مطرح کنید

نتایج و بحث اولیه:

 بیان کلیه نتایجی که شما قبلا به دست آورده اید

بحث در مورد اینکه چگونه این نتایج در ساختار پایان نامه شما مورد بحث و استفاده قرار گرفته است

ضرورت تحقیق

چه دانش جدیدی را پروژه مطرح شده ایجاد می‌کند که قبلا نمی‌دانستیم؟

چرا لازم است که این ضرورت را بدانیم؟

دلالت ها و ضرورت های اصلی چه هستند؟

لیست منابع:

تمام ایده ها و مفاهیم متن ها و داده هایی که متعلق به شما نیستند ذکر کنید

تمام ارجاعات نوشته شد در متن باید لیست   شوند

منابعی که متعلق به یک نویسنده هستند را توسط نام فامیل آنها  ذکر کنید که پس از آن باید تاریخ در پرانتز ذکر شود

ارجاعاتی که متعلق به دو نویسنده هستند را توسط نام خانوادگی هر دو نویسنده ذکر کنید پس از آن باید تاریخ انتشار آن هم در پرانتز نوشته شود

مراجعی که بیش از  دو نویسنده دارند نام خانوادگی نویسنده اول به همراه et al  ذکر کنید

مقالات روزنامه را توسط نام روزنامه و تاریخ آن ذکر کنید

از پاورقی استفاده نکنید

 تمام منابع را به ترتیب حروف الفبا با استفاده از فرم زیر برای حالت های مختلف لیست کنید:


Hunt, S. (1966) Carbohydrate and amino acid composition of the egg capsules of the whelk. Nature, 210, 436-437.
National Oceanic and Atmospheric Administration (1997) Commonly asked questions about ozone. http://www.noaa.gov/public-affairs/grounders/ozo1.html, 9/27/97.
Pfirman, S.L., M. Stute, H.J. Simpson, and J. Hays (1996) Undergraduate research at Barnard and Columbia, Journal of Research, 11, 213-214.
Pechenik, J.A. (1987) A short guide to writing about biology. Harper Collins Publishers, New York, 194pp.
Pitelka, D.R., and F.M. Child (1964) Review of ciliary structure and function. In: Biochemistry and Physiology of Protozoa, Vol. 3 (S.H. Hutner, editor), Academic Press, New York, 131-198.
Sambrotto, R. (1997) lecture notes, Environmental Data Analysis, Barnard College, Oct 2, 1997.
Stute, M., J.F. Clark, P. Schlosser, W.S. Broecker, and G. Bonani (1995) A high altitude continental paleotemperature record derived from noble gases dissolved in groundwater from the San Juan Basin, New Mexico. Quat. Res., 43, 209-220.
New York Times (1/15/00) PCBs in the Hudson still an issue, A2.

استفاده از سرنام نویسندگان  قبل از فامیل آنها نیز قابل قبول است

ترتیب و گامهای نوشتن پروپوزال:

به ترتیب زیر عمل کنید

1. قبل از آنکه شروع به نوشتن  کنید یک طرح کلی از پروپوزال پایان نامه خود را مطرح کنید

2. شکل و جدول ها را ارائه دهید

3. برای تصاویر از عنوان استفاده کنید

4. شرح روش ها

5. مطرح کردن و بحث در مورد  داده ها

6.استنتاج از داده ها

7.مقدمه

8. چکیده

9. فهرست

 این ترتیب شاید به نظر برعکس بیاید نوشتن یک چکیده تا زمانی که مهمترین نتایج را بدست بیاورید دشوار خواهد بود. گاهی اوقات میتوان مقدمه را اول نوشت اما اکثر اوقات مقدمه باید در اواخر کار نوشته شود

نکات

اشکال

تصاویر بیشتر از هزار کلمه حرف می زنند تصاویر برای نمایش جنبه‌های مهم داده های نمونه و تکنیک های تحلیل به کار می رود

یک تصویر خوب به همراه عنوان مناسب می تواند باعث کاهش  طول متن شود و همچنین شفافیت  پروپوزال را ارتقاء می دهد . پروپوزالها قالبا شامل تصاویری از سایر مقالات هستند

گرامر:

اشکالات گرامری باعث می شود که توجه خواننده از مطالب اصلی متن   پرت  شود. نرم افزارهای پردازش کلمه مجهز به برنامه های تصحیح گرامر هستند از آنها استفاده کنید

 


برچسب ها: