زمانی که یک زبان را فرامیگیریم ، چهار مهارت هستند که برای ارتباط صحیح و دقیق موردنیاز اند. زمانی که زبان مادری خود را فرا میگیریم ،غالبا در ابتدا "گوش" می دهیم (linsten)، سپس صحبت می کنیم (speak)، و بعد می خوانیم(read)، و در نهایت می نویسیم(write). این ها را 4 مهارت زبان می نامند.

 

مهارت 1# : شنیدن

مهارت 2#: صحبت کردن

مهارت 3#: خواندن

مهارت 4#: نوشتن

این چهار مهارت به دو طریق به یکدیگر متصل اند :

  • جهت ارتباط (ورودی یا خروجی)
  • روش ارتباط (گفته می شود یا نوشته می شود)

 

به این چهار مهارت "مهارت های اصلی" گفته می شود که در تقابل با مهارت های جزیی است ، که چیزهایی مثل گرامر،لغت و تلفظ را شامل می شود.


برچسب ها: