word یک سیستم بررسی غلطهای املایی و گرامری دارد که به شما اجازه پیدا کردن و تصحیح تمامی غلط های گرامری و نوشتاری را میدهد که علایم آن به صورت زیر است:

 • یک زیرخط قرمز در زیر غلط های املایی
 • یک زیرخط سبز در زیر غلط های گرامری
 • یک خط آبی در زیر کلمات با نگارش صحیح اما در موقعیت نامناسب

بررسی نگارش و گرامر با استفاده از تب Review :

در این بخش روش ساده یافتن غلط های نگارشی و برطرف کردن آنها را آموزش می دهیم :

1 - بر روی تب Review کلیک کنید و سپس گزینه Spelling & Grammar را انتخاب کنید.

2- یک پنجره با نام Spelling and Grammar باز خواهد شد و غلطهای گرامری یا نگارشی را به همراه پیشنهادات تصحیح نمایش خواهد داد :

اکنون گزینه های زیر را برای تصحیح اشتباهات تایپی دارید :

 • Ignore: اگر می خواهید کلمه ای را نادیده بگیرید این گزینه را انتخاب کنید و word آن کلمه را در سرتاسر سند نادیده می گیرد.
 • Ignore All: شبیه قبلی، اما تمام موارد آن اشتباه نادیده گرفته می شود، نه فقط این یکی
 • Add to Dictionary: کلمه را به دیکشنری word اضافه می کند.
 • Change: کلمه اشتباه را با مورد صحیح جایگزین می کند.
 • Change All: مشابه قبلی، اما تمام موارد آن اشتباه تایپی را درنظر میگیرد و نه فقط همان یکی
 • Auto Correct: اگر یک پیشنهاد را انتخاب کنید، word از این به بعد به صورت خودکار آن اشتباه تایپی را تصحیح خواهد کرد.

موارد زیر گزینه های متفاوتی هستند که در صورت بروز اشتباهات گرامری با آنها سروکار خواهید داشت:

 • Next Sentence: به بررسی کننده گرامر دستور می دهد این خط را رها کند و سراغ خط بعدی برود.
 • Explain: توضیحاتی را در مورد این که چرا این عبارت اشتباه است ارائه می دهد.
 • Options: پنجره options را باز می کند که به شما اجازه تغییر رفتار بررسی کننده گرامر یا گزینه های تایپی را می دهد.
 • Undo: آخرین گرامر تغییر یافته را بازگردانی می کند.

گام 3 - یکی از پیشنهادات بالا را انتخاب کنید و بر روی Change کلیک کنید تا اشتباهات تایپی یا گرامری اصلاح شود و این گام را تا تصحیح تمامی اشتباهات گرامری یا تایپی ادامه دهید.

گام 4 - وقتی کار تمام شد word یک پیام نمایش می دهد که بر روی OK کلیک کنید .

بررسی گرامر و نگارش با استفاده از کلیک راست :

اگر بر روی یک کلمه غلط کلیک راست کنید نگارش صحیح آن را به شما نمایش می دهد.

 

 

 


برچسب ها: