اضافه کردن حاشیه به متن:

1 - متن یا پاراگرافی که می خواهید به آن حاشیه دهید را انتخاب کنید.

2- بر روی دکمه Border کلیک کنید تا لیستی از گزینه اهی حاشیه های موجود را نمایش دهد.

 

 

3 - سعی کنید توسط گزینه های حاشیه ، حاشیه های متفاوتی مثل چپ ، راست بالا یا پایین را اضافه کنید.

4 - برای حذف حاشیه موجود به سادگی گزینه no Border را از لیست حاشیه ها انتخاب کنید.

توجه: می توانید یک خط افقی را توسط انتخاب Horizantal line از لیست گزینه های حاشیه انتخاب کنید. راه دیگر وارد کردن سه خط تیره کوتاه --- و سپس فشار اینتر است.

اضافه کردن حاشیه به صفحه:

1 - برروی دکمه Border کلیک کنید تا لیست گزینه های حاشیه را نمایش دهد.

گزینه Border and Shading در پایین لیست گزینه ها را همانند تصویر بالا انتخاب کنید.

پنجره ی Border and Shading باز خواهد شد.این پنجره برای تنظیم حاشیه ها و سایه اطراف متن انتخاب شده یا صفحه به کار می رود.

2 - بر روی تب Page Border کلیک کنید تا لیستی از تنظیمات حاشیه ، سبک ها (استایل ها)  و گزینه هایی که سایر گزینه ها نمایان شود،

3- می توانید از بخش Preview استفاده کنید تا حاشیه های چپ راست بالا و پایین را فعال یا غیرفعال کنید.

4- می توانید توسط تنظیم رنگ ،پهنا حاشیه خود را بیشتر شخصی سازی کنید

اضافه کردن سایه به متن:

1 - گزینه border را کلیک کنید تا لیست گزینه های حاشیه نمایان شود.گزینه border and shading را از پایین لیست انتخاب کنید. همانند تصویر بالا.یک پنجره Border and shading نمایان خواهد شد.این پنجره  میتواند برای تنظیم حاشیه و سایه در اطراف متن انتخاب شده یا صفحه به کار رود.

2 - روی تب shading کلیک کنید تا گزینه های انتخاب fill, color, style نمایش داده شود.

3- می توانید از بخش Preview استفاده کنید تا از نتیجه موردنظر مطلع باشید.OK را کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.

 


برچسب ها: