مرحله 1. ابتدا کرسر خود را در در محل مورد نظر قرار دهید. بر روی ایکن insert کلیک کنید.اپشن های زیر پدیدار خواهند شد :

Equation

Symbols

براساس نیازتان بر روی یکی از این دو گزینه کلیک کنید.زمانی که به معادلات ریاضی نیاز دارید Equation را انتخاب کنید .  بر روی گزینه Symbol کلیک کنید مطابق تصویر زیر.

 

زمانی که بر روی گزینه Symbol کلیک کردید،یک لیست کوچک از سمبل ها ظاهر خواهد شد.

مرحله 3. حالا بر روی سمبل موردنظر کلیک کنید. اگر سمبل موردنظر خود را پیدا نکردید بر روی More Symbol کلیک کنید تا به رنج وسیعتری از سمبل ها دسترسی پیدا کنید.

بعد از انتخاب سمبل موردنظر بر روی Insert کلیک کنید.

الصاق کلید های دسترسی سریع (Shortcut Key):

می توانید برای هر سمبلی یک کلید اختصاصی تعیین کنید.میخواهم کلیدهای Ctrl + Q را برای سمبل © ایجاد کنم.

گام 1 . فرض میکنیم پنجره سمبل ها را قبلا باز کرده اید.

گام 2 . سمبلی که می خواهید به آن شرتکات دهید انتخاب کنید. سپس دکمه Shortcut Key را کلیک کنید که پنجره ی Customize Keyboard باز خواهد شد.

گام 3. اکنون بر روی کلید شرتکات انتخابی کلیک کنید. Ctrl + Q را فشار دهید و سپس دکمه Assign را فشار دهید . در نهایت Close را کلیک کنید.

مرحله 4 . اکنون جایی در صفحه Ctrl + Q را کلیک کنید تا سمبل © در صفحه درج شود.

 

 

 


برچسب ها: