چطور باید داده کاوی و علم داد را یاد بگیریم؟

من مراحلی را مشخص کرده ام و منابعی را به شما معرفی می کنم تا  شما را به یک محقق علم داده تبدیل کند .

  1. زبان ها: زبانهای R ,  پایتون وSQL را یاد بگیرید.
  2. ابزار:باید یاد بگیرید چطور از ابزارهای موجود استفاده  کنید
  3. کتابها: کتابهایی که مبحث داده کاوی را معرفی می کند حتی اگر آنها را به صورت مقدمه ای به شما آموزش می دهد مطالعه کنید .

نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد زبان‌های مشهور و محبوب برای داده کاوی R, Python و SQL هستند .

ابزار داده کاوی :

ابزارهای بسیاری برای کارهای متفاوتی وجود دارد اما بهترین کار این است که یاد بگیرید از ابزاری استفاده کنید که کل فرآیند آنالیز داده  را انجام میدهد .

می توانید از ابزارهای منبع باز نظیر KNIME, RapidMiner, و Weka استفاده کنید .

هرچند برای بسیاری از پروژه های تحلیلی نیاز است که  SAS را آموزش دیده باشید که مهمترین ابزار غیر رایگان است و در سطح  وسیعی بین متخصصین این حوزه استفاده می شود .سایر نرم افزارهای داده کاوی و تحلیل داده  را در زیر لیست کردم :

  • MATLAB
  • StatSoft STATISTICA
  • Microsoft SQL Server
  • Tableau
  • IBM SPSS Modeler
  • Rattle

تصویر سازی یک بخش بسیار مهم از تحلیل داده است. یاد می گیرید چطور از اکسل استفاده کنید همچنین R graphics و همچنین  Tableau

 را یاد بگیرید . سایر نرم‌افزارهای مصورسازی نظیر TIBCO  و Miner3D  وجود دارد که می توانید آنها را هم بررسی کنید.

داده :

برای کار تحلیل و آنالیز نیاز به داده دارید که می‌توانید از مجموعه دیتاست های موجود در زیر استفاده کنید:

برای شروع از همین ابزارها و زبان ها آغاز کنید .


برچسب ها: