ویژگی ها در OWL  ارتباطات را نمایش می دهند.  دو نوع اصلی از ویژگی وجود دارد,  ویژگیهای نوع شی (Object properties)  و ویژگی های نوع داده (Datatype properties).

Object property ها ارتباطات بین دو فرد هستند. در این فصل ما بر روی  Object property ها تمرکز خواهیم کرد.

datatype property ها در بخشی دیگر  توضیح داده شده اند. Object property ها یک فرد را به فردی دیگر متصل می کنند. همچنین OWL  نوع سومی از  ویژگی ها را هم دارد  -  Annotation property ها .

 Annotation property ها برای اضافه کردن اطلاعات یا همان متادیتا ها به کلاس ها ,  افراد و Object/Data property ها به کار می روند.   شکل 4.12 مثالی از هر کدام از انواع ویژگی ها را نشان می دهد.

 ویژگی ها می توانند توسط تب Object Properties  که در شکل 4.13 نشان داده شده است ایجاد شود .

 

یک ویژگی نوع شی , نمونه Matthew را به نمونه Gemma مرتبط می کند.

 

یک ویژگی نوع داده , نمونه Matthew را به مقدار رشته ای 25 مرتبط می کند, که نوع آن xsd:integer است

 

یک ویژگی حاشیه نویسی , کلاس JetEngine را به داده ی رشته ای Matthew Horridge مرتبط می سازد.

شکل 4.12 : انواع مختلف ویژگی های OWL

 

 

شکل 4.13 : پنجره ویژگی ها

 

ویژگی های ایجاد شده در این آموزش Object property خواهند بود .

 

تمرین ۸:  ایجاد یک object property به نام hasIngredient

 

  1. تب Object Properties را انتخاب کنید . از دکمه Add Object Property  برای ایجاد یک Object Property جدید استفاده کنید (  شکل 4.14  را ببینید).
  2. با استفاده از Property Name Dialog ویژگی را hasIngredient نامگذاری کنید, همانطور که در شکل 4.15 نشان داده شده است

شکل 4.14 : دکمه های ایجاد ویژگی   - قرارگرفته در پنجره ویژگی ها در بالای درخت ویژگی

 

شکل 4.15 : پنجره نام ویژگی

 

 

اگرچه قاعده نامگذاری مشخصی  برای ویژگی ها وجود ندارد,  پیشنهاد می کنیم که  نام ویژگی‌ها با یک حرف کوچک آغاز شود, از فاصله استفاده نشود و سایر کلمات با حرف بزرگ آغاز شود. همچنین پیشنهاد می کنیم ویژگی ها با پیشوندهای has یا is آغاز شوند.برای مثال hasPart, isPartOf, hasManufacturer,isProducerOf.

این قرارداد نه تنها به شما کمک می کند تا مفهوم ویژگی را به طور شفاف به سایرین برسانید بلکه از English Prose Tooltip Generator  بهره می برد که از این قرارداد نامگذاری استفاده می کند تا توضیحات و عبارات با معنا تری را از کلاس ها برای عامل انسانی فراهم کند.

 

The English Prose Tooltip Generator توصیحات کلاس ها را نمایش  می‌دهد. با یک قالب بندی طبیعی تر از زبان انگلیسی امکان درک توصیفات یک کلاس را آسانتر می کند. هنگامی که اشاره گر موس را بر روی توصیفات یک کلاس قرار می دهید tooltips آن  ظاهر می شود .

 

با اضافه کردن ویژگی hasIngredient ,دو  ویژگی دیگر را هم اضافه خواهیم کرد - hasTopping  وhasBase.

در OWL  , ویژگی ها می توانند دارای زیر ویژگی باشند, بنابراین می‌توانیم یک ساختار سلسله مراتبی از ویژگی‌ها را داشته باشیم.ویژگی ها ابر ویژگی های خودشان را اختصاصی می کنند (   درست به همان طریقی که زیر کلاس ها ابرکلاس های شان را اختصاصی می کنند). برای مثال ویژگی hasMother   می تواند ویژگی های کلی تر hasParent  را اختصاصی کند.

 

 

شکل 4.16 : مثالی از یک ویژگی معکوس-  hasParent یک ویژگی معکوس به نام hasChild دارد

 

 در مورد آنتولوژی پیتزای ما ویژگیهای hasTopping  و hasBase  باید به عنوان زیر ویژگی های hasIngredient  ایجاد شوند.  اگر ویژگیhasTopping ( یا ویژگی hasBase )  دو فرد را به هم متصل کنند این بدین معنی  است که این دو فرد توسط ویژگی hasIngredient به هم مرتبط شده اند.

تمرین 9 : ایجاد hasTopping  و hasBase به عنوان زیر ویژگی های hasIngredient

  1. برای ایجاد ویژگیhasTopping  عنوان زیر ویژگی hasIngredient ,  ویژگی hasIngredient  را از سلسله مراتب ویژگی ها در Object Properties  انتخاب کنید .
  2. بر روی دکمه Add subproperty کلیک کنید. یک object property جدید به عنوان زیر ویژگی hasIngredient  ایجاد خواهد شد.
  3. ویژگی جدید را hasTopping  نامگذاری کنید.
  4. مراحل بالا را   دوباره تکرار کنید اما این بار نام ویژگی را hasBase  بگذارید.

 داشته باشید که برای datatype property ها هم میتوان زیر ویژگی ایجاد کرد .اگر چه  نمی‌توان  ویژگیهای object property و  datatype property را با یکدیگر تلفیق کرد.  برای مثال نمی‌توانیم یک  object property  ایجاد کنیم که زیر کلاس یک datatype property  باشد و برعکس .


برچسب ها: