در این بخش ما از ابزارCreate Class Hierarchy  برای اضافه کردن تعدادی زیر کلاس به کلاس PizzaBase استفاده می کنیم

تمرین ۶: استفاده از ابزار Create Class Hierarchy  برای ایجاد ThinAndCrispy و DeepPan  به عنوان زیر کلاسهای subclasses

  1. کلاس PizzaBase  را انتخاب کنید .
  2.  از منوی تولز 'Create Class Hierarchy...' را انتخاب کنید .
  3. اکنون ابزار نشان داده شده در شکل 4.7  نمایان خواهد شد. از آنجایی که ما قبلاً کلاس PizzaBase را انتخاب کرده ایم ,اولین دکمه رادیویی در بالای ابزار به ما اعلام خواهد کرد که کلاس ها را تحت کلاس PizzaBase ایجاد کنیم .اگر ما قبلا PizzaBase را انتخاب نکرده بودیم در آن صورت می توانستیم از درخت کلاس ها برای انتخاب کلاس مورد نظر استفاده کنیم .
  4. بر روی دکمه Next کلیک کنید ,صفحه نشان داده شده در شکل 4.8 ظاهر خواهد شد. اکنون می‌توانیم زیر کلاسهای PizzaBase را تعیین کنیم .در فضای متنی نام کلاس ThinAndCrispyBase را  بنویسید و اینتر کنید .همچنین نامه کلاس را بنویسید به نحوی که نتیجه مشابه شکل 4.8 باشد.
  5. بر روی دکمه Next کلیک کنید .این ابزار به طور خودکار بررسی می کنند که نام کلاس ها به طور صحیح وارد شده باشند همچنین منحصر به فرد باشند -  نام دو کلاس متفاوت نمی تواند یکسان باشد. اگر اشکالی در نام کلاسها باشد در این صفحه به همراه پیشنهاداتی برای اصلاح آن ها نمایش داده می شود.
  6.  بر روی دکمه Next کلیک کنید .اطمینان حاصل کنید که گزینه ی  Make all new classes disjoint  تیک خورده باشد - به جای استفاده از پنجره کلاس های گسسته این ابزار به طور خودکار کلاس های جدید را از یکدیگر گسسته می‌کند.

پس از آنکه بر روی Next  کلیک کردید , این ابزار کلاس های مورد نظر را ایجاد می کند و  آنها را از دیگر گسسته می کند .بر روی Finish کلیک کنید .هم اکنون باید ThinAndCrispyBase  و DeepPanBase به عنوان زیر کلاسهایPizzaBase  در آنتولوژی ما تعیین شده باشند. این کلاس های جدید باید نسبت به هم گسسته باشند. از این رو یک pizza base نمی‌تواند هم نازک ( thin ) و هم حجیم ( deep ) باشد .واضح است که اگر ما کلاس‌های زیادی را در آنتولوژی خود داشته باشیم چقدر این ابزار می توانند سرعت کار ما را افزایش دهد.

   در صفحه اول Create class hierarchy wizard کلااس‌هایی که قرار است ایجاد شود نوشته می شوند . اگر ما قصد ایجاد تعداد زیادی کلاس را داشته باشیم که پیشوند یا پسوند یکسان دارند می‌توانیم از امکانات این ابزاار برای اتصال خودکار پیشوند و پسوند به نام کلاس ها استفاده کنیم.

 

شکل 4.7 : ایجاد ساختار کلاس : انتخاب صفحه کلاس

 

شکل 4.8 : ایجاد ساختار کلاس : صفحه درج نام کلاس ها

 


برچسب ها: