درباره ما تماس با ما
آموزش نصب protege 5
آموزش طراحی آنتولوژی در protege - بخش 6 : وبژگی های معکوس
آموزش طراحی آنتولوژی با protege - بخش 5 : ویژگی ها (property) در  OWL
آموزش طراحی آنتولوژی با protege - بخش 4 :  ایجاد تعدادی Pizza Topping
آموزش طراحی آنتولوژی با protege - بخش3 : استفاده از قابلیت ساخت کلاسهای سلسله مراتبی
آموزش طراحی آنتولوژی با protege  - بخش دوم : ایجاد کلاس
آموزش طراحی آنتولوژی با protege  - بخش اول